Warning: simplexml_load_file(http://gdata.youtube.com/feeds/api/users/zeriamerikes/uploads) [function.simplexml-load-file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /home/content/34/10250234/html/templates/ssssss/index.php on line 74

Antarsimi

Antarsimi në Shoqatën Shqiptaro-Amerikane Gonxhe Bojaxhiu-Mother Teresa.

NJË GRUP ANTARESH


Kartela e antarsisë

ANTAR I RREGULLT

Antar i Shoqatës ka të drejtë të jetë çdo person që është:

• Vjen nga Kombësia Shqiptare, apo vjen nga me të paktën njërin prind me Kombësi Shqiptare.

• Banor i Metropolit të Saint Louis-it.

• Te ketë arritur moshën 18-vjeç.

• Pranon rregulloren e Shoqatës dhe pranon kuotën e anëtarsisë.


ANTAR NDERI

Anëtar nderi mund të jetë çdo person i cili pamvarësisht nga Kombësia ka trguar me vepra një dashuri të madhe për Kombin Shqiptar ose ka ndihmuar ndjeshëm shoqatën. Pranimi i një anetari nderi bëhet nga këshilli drejtues i Shoqatës me mbi 2/3 e votave. Anëtari i nderit gëzon të njejtat të drejta dhe përgjegjësi si dhe anëtarët e rregullt të Shoqatës.


TË DREJTAT E ANTARVE:

Çdo antari Shoqatës ka të drejtë pjesmarje në kuvendin e përgjithshëm, si dhe të votojë, të zgjedhë dhe të zgjidhet. Çdo anëtar i pranishëm ka të drejt vote. Asnjë antar i Shoqatës s'ka të drejtë të drejtë të prononcohet publikisht në emër të Shoqatës pa leje paraprake nga këshilli drejtues, përveq zëdhënësit të Shoqatës. Antart me kushte specifike të caktuara (pensionistët, studentët dhe të pa punesuarit) do te paguajnë 50% të kuatizacionit të anëtarsise.


-Kuota vjetore për çdo anëtar është $25 në vit.-

Reklama

Reklamoni biznesin tuaj këtu