Mir se vini në faqet e shoqatës tonë Shqiptaro-Amerikane "Gonxhe Boiaxhiu-Mother Teresa" në Saint Louis, Missouri, SHBA. Në këto faqe do të njiheni me qëllimin dhe objektivat e shoqatës tonë. Do të njiheni dhe me historikun e komunitetit Shqiptar këtu në Saint Louis. Me punën e bërë për ruajtjen dhe zhvillimin e traditave, dhe ruajtjen e gjuhës e kulturës së Kombit tonë. Si dhe do të njiheni gjithashtu edhe me përpjekjet e Komunitetit Shqiptar këtu në Saint Louis për fitimin e të drejtave dhe lirive të Kombit tonë në të gjitha trojet ku jetojnë Shqiptarët.


Ju feleminderit,

Nga stafi drejtues I shoqatës

Welcome to the pages of the Albanian-American society "Gonxhe Bojaxhiu-Mother Teresa" in Saint Louis, Missouri, USA. In these pages you will be introduced with purpose and objectives of our society,  with the history of Albanian community here in Saint Louis, with the work done for preservation and development of our traditions, as well as with the work done for preservation of language and culture of our Nation. You also will be introduced as well to the strivings of Albanian Comunity here in Saint Louis for achievement of the rights and freedoms of our Nation in all territories where Albanians live.


Thank you,

From the directive staff of the society

 

Reklama

Reklamoni biznesin tuaj këtu